domenica 23 aprile 2023

In memoriam: intervista di Jolijn Santegoeds




 Ter nagedachtenis aan Jolijn Santegoeds hier het interview met Jolijn door Petra Hunsche voor het boek 'Herstel in Beweging: De Cliëntenbeweging in de 21e eeuw' (2022)

In memory of Jolijn Santegoeds here the interview with Jolijn by Petra Hunsche for the book "Recovery in Motion: The Client Movement in the 21st Century" (2022)








Nessun commento:

Posta un commento